Ο Αλέξανδρος Ά ο Μακεδών στην μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.)

“Και καθώς η νύχτα είχε προχωρήσει αρκετά και φαινόταν ότι επικρατούσε ησυχία στα στρατόπεδα και κυρίως ότι οι στρατιώτες κοιμούνταν, εκείνη την ώρα ο Αλέξανδρος, ο γιος του Αμύντα, που ήταν στρατηγός και βασιλιάς των Μακεδόνων, αφού πλησίασε με το άλογό του τις προφυλακές των Αθηναίων, ζητούσε να συναντήσει τους στρατηγούς τους. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους σκοπούς παρέμεναν στη θέση τους, άλλοι όμως πήγαν … Συνεχίστε την ανάγνωση Ο Αλέξανδρος Ά ο Μακεδών στην μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.)

Advertisements